PRETRAŽI OBLASTI PODRŠKE:
JEDNA POZICIJA / ONE POSITION
  • Rok za prijavu ponedeljak, 9. okt 2023. Datum objave petak, 29. sep 2023.

NACIONALNI KONSULTANT/KINJA


VODEĆI/A STRUČNJAK/INJA ZA JAČANJE LOKALNIH KAPACITETA ZA SMANJENJE DISKRIMINACIJE NA OSNOVU GODINA

Program „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ planira da kroz ovaj konkurs angažuje jednog konsultanata/kinju.

Rok za prijavu je 9. oktobar 2023. godine, a sve informacije o uslovima i načinu prijavljivanja su dostupne na ovom linku.