Dobro
upravljanje


Unapređenje vladavine prava, odgovornosti, transparentnosti u vršenju poverenih javnih poslova, efikasnosti i uspešnosti lokalnih samouprava u vršenju javnih dužnosti u cilju boljeg kvaliteta života građanki i građana.

Socijalna
uključenost


Odgovorniji, integrativniji i inovativniji sistem lokalnih socijalnih mera i usluga, za unapređenje odgovora na potrebe i prioritete ranjivih grupa i poboljšanja njihovog pristupa pravima i životnog standarda.

Upravljanje
životnom sredinom


Osnaživanje lokalnih samouprava da budu u potpunosti odgovorne za zaštitu životne sredine na lokalnom nivou, unapređuju politike i prakse i doprinose zdravijem i čistijem okruženju za ljude i prirodu.