Partneri


Program „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji - UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, uz podršku Vlade Švajcarske preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Sve aktivnosti se sprovode u partnerstvu sa Vladom Srbije i u koordinaciji sa ključnim resornim institucijama na nacionalnom nivou, uz poštovanje zakonskih propisa, nacionalnih strategija i relevantnih razvojnih dokumenata, čime se doprinosi održivosti intervencije i ostvaruje vlasništvo nad procesima koji se sprovode.

DONATOR


Vlada Švajcarske kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC) finansijski podržava program sa 9 miliona evra.

 

PROGRAM SPROVODE


Program zajednički sprovode četiri agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji (UNCT), uz sufinansiranje aktivnosti sa ukupno 1 milion evra.

Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS)

Dečiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF)

Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA)

Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP)

KLJUČNI PARTNERI


Program se sprovodi u saradnji sa ključnim nacionalnim partnerima:

 • Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS)
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MRZBSP)
 • Ministarstvo zaštite životne sredine (MZŽS)

Pojedine programske aktivnosti biće sprovedene uz podršku partnerskih institucija i organizacija:

 • Kancelarija za informacione tehnologije i eUpravu (KITEU)
 • Nacionalna akademija za javnu upravu (NAJU)
 • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)
 • Francuska agencija za razvoj (AFD)
 • Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

Aktivnosti se sprovode uz kontinuirane konsultacije sa resornim institucijama na nacionalnom nivou:

 • Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog (MLJMPDD)
 • Ministarstvo za evropske integracije (MEI)
 • Ministarstvo turizma i omladine (MTO)
 • Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju (MBPD)
 • Ministar bez portfelja zadužen za razvoj nedovoljno razvijenih opština (RNRO)
 • Agencija za zaštitu životne sredine (AZŽS)
 • Republički sekretarijat za javne politike (RSJP)
 • Republički zavod za socijalnu zaštitu (RZSZ)
 • Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost (KTRR)
 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti (PZR)