Program


Zajednički UN program „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ doprinosi poboljšanju kvaliteta života građana i građanki kroz unapređenje lokalnog upravljanja, socijalne uključenosti i zaštite životne sredine u 110 gradova i opština širom Srbije, koji mogu da konkurišu za podršku programa.

Program zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji - UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske. 

U periodu od 1. januara 2023. do 31. decembra 2026. godine, program će sprovoditi aktivnosti kroz pružanje tehničke podrške, izgradnju kapaciteta i obezbeđivanje bespovratnih sredstava za projekte koji će biti odabrani kroz konkurentne procese, putem javnih poziva.

Ključne zainteresovane strane na lokalnom nivou su istovremeno i direktni korisnici podrške: lokalne samouprave, uključujući njihove zaposlene; druge relevantne lokalne javne ustanove i organizacije, posebno centri za socijalni rad, ali i domovi zdravlja, predškolske ustanove i škole, kao i lokalne organizacije civilnog društva.

Krajnji korisnici podrške su građani i građanke iz opština i gradova koji učestvuju u aktivnostima programa, posebno oni iz ranjivih grupa, sa fokusom na osobe sa invaliditetom, Rome, decu i porodice, omladinu i stare osobe. Poseban deo podrške odnosi se na neformalne sakupljače sekundarnih sirovina.

BUDŽET


9 miliona evra

program finansira Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC)

1 milion evra

sprovođenje aktivnosti programa sufinansiraju partnerske UN organizacije

KORISNICI


LOKALNE
SAMOUPRAVE

CENTRI ZA
SOCIJALNI RAD

ORGANIZACIJE
CIVILNOG DRUŠTVA

DRUGE LOKALNE
INSTITUCIJE

GRAĐANI/KE
SRBIJE

OČEKIVANI REZULTATI


110

Gradova i opština

moći će da konkuriše za podršku programa

30

Lokalnih samouprava

uspostaviće eUpravljanje na lokalnom nivou

8.000

Korisnika i korisnica

iz ranjivih grupa ostvariće bolji pristup uslugama

20

Lokalnih samouprava

unaprediće upravljanje zaštitom životne sredine