PRETRAŽI OBLASTI PODRŠKE:
RFP/2024/51763
  • Rok za prijavu utorak, 4. jun 2024. Datum objave sreda, 8. maj 2024.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA


ZA PRUŽANJE USLUGA ZA JAČANJE LOKALNOG E-UPRAVLJANJA, E-UPRAVE I OTVORENIH PODATAKA

Program „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ planira da kroz ovaj tender angažuje pružaoca usluga za jačanje lokalnog eUpravljanja, eUprave i otvorenih podataka.

Rok za prijavu je 30. maj 2024. godine, a sve informacije o uslovima tendera i načinu prijavljivanja su dostupne na ovom linku.