PRETRAŽI OBLASTI PODRŠKE:
JAVNI POZIV ZA JLS
  • Rok za prijavu utorak, 20. feb 2024. Datum objave ponedeljak, 5. feb 2024.

PRIJAVLJIVANJE LOKALNIH SAMOUPRAVA


ZA ORGANIZACIJU OKRUGLIH STOLOVA U CILJU JAČANJA LOKALNIH KAPACITETA ZA SMANJENJE DISKRIMINACIJE STARIJIH OSOBA

Program PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu, koji se realizuje u periodu od 1. januara 2023. do 31. decembra 2026. godine, a koji zajednički sprovode organizacije Ujedinjenih nacija (UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP), u saradnji sa Vladom Republike Srbije, uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske, obuhvatiće 110 gradova i opština širom Srbije. U okviru ovog Programa predviđena je aktivnost jačanja lokalnih kapaciteta za smanjenje diskriminacije starijih osoba, koju će Populacioni fond UN u Srbiji (UNFPA) sprovoditi u periodu od 1. septembra 2024. godine do 31. avgusta 2025. godine, a čiji je partner na nacionalnom nivou institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

S tim u vezi, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Populacioni fond Ujedinjenih nacija u Srbiji objavljuju javni poziv za prijavljivanje jedinica lokalne samouprave za organizaciju okruglih stolova u cilju jačanja lokalnih kapaciteta za smanjenje diskriminacije starijih osoba.

Prijavljivanje je u periodu od 5. do 20. februara 2024. godine.

  • Okrugli stolovi biće organizovani u 12 jedinica lokalne samouprave u periodu mart – oktobar 2024. godine.
  • Detaljniji termini okruglih stolova biće naknadno precizirani u dogovoru sa jedinicama lokalne samouprave.
  • Okrugle stolove će voditi predstavici Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Populacionog fonda UN u saradnji sa predstavnicima gradova i opština, uz obavezno učešće svih drugih relevantni aktera – predstavnika centara za socijalni rad, ustanova zdravstvene zaštite, obrazovnih ustanova, starijih osoba, mladih, medija, organizacija civilnog društva i drugih.
  • Cilj okruglih stolova jeste promovisanje izmenjenog narativa o starenju, ali i prilika da se identifikuju najveći izazovi sa kojima se starije osobe suočavaju u lokalnim sredinama, da se definišu ključni preduslovi za aktivno i zdravo starenje i doprinese kreiranju politika na nacionalnom i lokalnom nivou koje unapređuju položaj starijih osoba, međugeneracijsku razmenu i sprečavaju diskriminaciju, marginalizaciju starijih osoba i njihovu socijalnu isključenost.

Ovih 12 okruglih stolova biće osnova za izradu analize koja će obuhvatiti trenutno stanje kada je reč o položaju starijih osoba i diskriminaciji na osnovu godina starosti, mapiranje problema, načine njihovog prevazilaženja, ali i primere dobre prakse, što će biti podsticaj za dalju diskusiju na lokalnom nivou među relevantnim akterima i formulisanje preporuka za postupanje jedinica lokalnih samouprava u buduće.

Jedinice lokalne samouprave koje budu izabrane dobiće priliku da kroz ovaj projekat, uz ekspertsku podršku predstavnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Populacionog fonda UN, jasnije uvide šta je moguće još uraditi u cilju poboljšanja položaja starijih osoba i da na taj način pokažu spremnost za unapređenje njihovog statusa.

Zainteresovane jedinice lokalne samouprave se mogu prijaviti elektronskim putem, na mejl: poverenik@ravnopravnost.gov.rs, zaključno sa 20. februarom 2024. godine.

NAPOMENA: selekcija/odabir jedinica lokalne samuprave izvršiće se zaključno sa 1. martom 2024. godine.

Dokumentacija: