Beograd, 17. maj 2024.

Izgradnja kapaciteta lokalnih samouprava za upravljanje zaštitom životne sredine

Uloga lokalnih samouprava u sprovođenju Zakona o zaštiti prirode, kao i izveštavanje Agenciji za zaštitu životne sredine, bile su neke od tema prve radionice za unapređenje upravljanja zaštitom životne sredine na lokalnom nivou koju je uz podršku Vlade Švajcarske organizovao od 16. do 17. maja 2024. godine u Beogradu program PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu.

Doprinos dvodnevnoj radionici koju je program organizovao za predstavnike i predstavnice 21 lokalne samouprave dali su i Agencija za zastitu zivotne sredine i Zavod za zaštitu prirode Srbije.

„Jedna od ključnih aktivnosti programa u oblasti unapređenja zaštite životne sredine odnosi se na podršku JLS u unapređenju internih procesa i kapaciteta u upravljanju zaštitom životne sredine. Ova radionica je omogućila i da nadležne nacionalne institucije, u direktnom dijalogu sa predstavnicima lokalnih institucija, prodiskutuju neposredne obaveze JLS koje proizilaze iz pozitivnog prava i važećih javnih politika, domaćih i međunarodnih, koji se odnose na zaštitu životne sredine“, istakla je Maida Jusufović, službenica za dobro upravljanje na programu PRO.

Uz podršku progama biće osnaženi kapaciteti za primenu procesa upravljanja zaštitom životne sredine u praksi u sledećim lokalnim samoupravama: Bela Palanka, Brus, Valjevo, Varvarin, Vrnjačka Banja, Žagubica, Knić, Knjaževac, Koceljeva, Lapovo, Majdanpek, Mali Zvornik, Malo Crniće, Medveđa, Prijepolje, Ražanj, Sjenica, Svilajnac, Tutin, Ćuprija i Šabac.

Ova radionica deo je aktivnosti koje zajednički UN program „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ sprovodi u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.