Kragujevac, 14. decembar 2023.

Jačanje stručnih kapaciteta na lokalnom nivou za unapređenje alternativne brige o deci koja ne žive u roditeljskoj porodici

U Kragujevcu je 12-14. decembra 2023. održana obuka za prvu grupu učesnika celovitog programa jačanja stručnih kapaciteta profesionalaca za procenu, kontinuiranu podršku i praćenje hraniteljskih porodica u ostvarivanju kvalitetne brige za decu koja ne mogu da žive u roditeljskim porodicama.

Program obuka realizuje Asocijacija centara za porodični smeštaj i usvojenje u saradnji sa UNICEF-om, kao integralni deo programa „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ koji zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji - UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.

Obuke za direktan rad sa hraniteljskim porodicama realizuju se u 18 prioritetnih opština koje su, nakon inicijalne tehničke podrške, započele svoje lokalne kampanje za regrutovanje novih nedostajućih hraniteljskih porodica.  

Kroz niz planiranih zajedničkih obuka i kontinuiranu podršku prilagođenu potrebama, stručni radnici centara za porodični smeštaj i centara za socijalni rad unaprediće svoja znanja za primenu standardnog i drugih oblika porodičnog smeštaja za decu. Programom će takođe biti osigurana i podrška za početnu obuku novih i unapređenu obuku postojećih hraniteljskih porodica. Krajnji cilj je osiguranje da za decu koja ne mogu da žive u roditeljskim porodicama bude obezbeđena kvalitetna alternativna porodična briga u zajednicama u kojima žive umesto da odlaze na smeštaj u institucije.