Beograd, 2. februar 2024.

Održan drugi sastanak Upravnog odbora zajedničkog UN programa PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu

Predstavljanje napretka ostvarenog tokom prve godine realizacije programa, kao i planirane aktivnosti tokom 2024. godine bile su ključne teme drugog sastanka Upravnog odbora programa „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“, organizovanog 2. februara 2024. godine u Beogradu.

Važnost partnerstva i sinergije koja je ostvarena sa nacionalnim institucijama u okviru programa, u smislu nacionalnog vlasništva nad rezultatima, kao i značaj učešća Ministarstva za evropske integracije (MEI) u svojstvu člana posmatrača Upravnog odbora, posebno imajući u vidu ulogu MEI u koordinaciji međunarodne podrške u Srbiji, istaknut je u uvodnim obraćanjima kopredsedavajućih Upravnog odbora, stalne koordinatorke Ujedinjenih nacija u Srbiji Fransoaz Žakob i šefice Sektora za upravljanje životnom sredinom u Ministarstvu zaštite životne sredine Mirjane Todorović, kao i predstavnice donatora, regionalne savetnica za upravljanje u Švajcarskoj kancelariji za saradnju u Srbiji Meline Papageorgiu.

Tokom sastanka predstavljene su detaljne informacije o do sada sprovedenim aktivnostima programa, kao i pregled planiranih aktivnosti i budžeta za 2024. godinu za sva tri programska sektora – dobro upravljanje, socijalna uključenost i upravljanje životnom sredinom. Diskutovano je i o aktivnostima koje će program sprovesti u cilju podrške za poboljšanje položaja neformalnih sakupljača otpada, na čije ostvarivanje prihoda utiče izgradnja regionalnih reciklažnih centara u okviru projekta „Upravljanje čvrstim otpadom“ koji se finansira iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Francuske agencije za razvoj (AFD).

Učesnici sastanka bili su i članovi Upravnog odbora iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, partnerskih UN agencija, kao i predstavnici MEI, EBRD, AFD i SKGO u svojstvu članova posmatrača.

Program „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji – UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Srbije, a uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.