Beograd, 29. februar 2024.

Podrška za 12 lokalnih samouprava za unapređenje primene principa dobrog upravljanja

Svečana ceremonija potpisivanja sporazuma o saradnji između Stalne konferencija gradova i opština (SKGO) i 12 lokalnih samouprava izabranih u cilju jačanja kapaciteta potrebnih za primenu principa dobrog upravljanja u svakodnevnoj praksi, uz podršku Vlade Švajcarske kroz program „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu”, održana je 29. februara 2024. godine u Beogradu.

Specijalizovani paketi podrške lokalnim samoupravama za unapređenje primene principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou biće realizovani u tri oblasti – administrativna efikasnost i delotvornost (sprovodiće se u Arilju, Velikom Gradištu, Kosjeriću, Temerinu i Ćupriji), građansko učešće i transparentnost (sprovodiće se u Bogatiću, Boljevcu, Kuršumliji, Mionici i GO Pantelej-Niš), odgovornost i sprečavanje korupcije (biće sprovedeni u Vrbasu i Vrnjačkoj Banji).

Državna sekretarka u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Maja Mačužić Puzić čestitala je odabranim lokalnim samoupravama u kojima će biti realizovani paketi podrške, istakavši da je Ministarstvo prepoznalo značaj projekta, jer se primenom principa dobrog upravljanja istovremeno unapređuje i kvalitet života stanovnika.

„Naša uloga jeste da podržimo, osnažimo i olakšamo primenu principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou, a kako su gradovi i opštine najbliže mesto za ostvarivanje prava i interesa građana, važno je da osiguramo da usluge koje lokalna samouprava pruža budu efikasne i delotvorne, a sami procesi donošenja odluka transparentni, odgovorni i, što je najbitnije, da uključuju građane. Očekujem da ćemo na ovaj način podstaći lokalne samouprave da budu još istaknutije u izvršavanju zadataka i pružanju kvalitetnih, jednostavnih i brzih usluga krajnjim korisnicima, jer je dobro upravljanje ključno za unapređenje kvaliteta života građana. Današnje potpisivanje sporazuma o saradnji predstavlja jednu od ključnih faza u ostvarivanju naše zajedničke vizije – a to je moderna, profesionalna, efikasna i odgovorna lokalna samouprava“, poručila je Mačužić Puzić.

Šefica Odeljenja za demokratsko upravljanje Ambasade Švajcarske Melina Papageorgiou, izjavila je da Švajcarska podržava lokalne samouprave u Srbiji više od 15 godina i istakla značaj saradnje sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i SKGO u procesu reforme lokalne samouprave.

„Centar reforme je primena principa dobrog upravljanja, koji su presudni za postizanje prosperiteta, razvoja demokratije i stabilnosti u društvu, a to je razlog naše podrške ovoj inicijativi. SDC je rešena da promoviše principe dobrog upravljanja, pre svega jačanjem kapaciteta lokalne samouprave da implementira principe, što treba da dovede do boljih i inkluzivnijih usluga građanima, šireg učešća u procesu donošenja odluka i unapređenja kvaliteta života građana.

Ispred Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS, prisutnima se obratila službenica za dobro upravljanje na programu PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu Maida Jusufović i istakla da zajednički UN program doprinosi poboljšanju kvaliteta života građana i građanki kroz unapređenje lokalnog upravljanja, socijalne uključenosti i zaštite životne sredine u 110 gradova i opština širom Srbije.

„Programske aktivnosti doprinose unapređenom radu javnog sektora, posebno lokalnih samouprava, efikasnijem pružanju usluga građanima i privredi, i stvaranju ekspertize i timova u lokalnim samoupravama koji se temom dobrog upravljanja bave kontinuirano“, izjavila je Jusufović.

Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO naglasio je da SKGO veliki značaj pridaje temi dobrog upravljanja i praktičnoj primeni načela na kojima ono počiva.

„Dobro upravljanje je jedan od stubova moderne lokalnе samoupravе i kao takvo posebno je istaknuto u Programu za reformu sistema lokalne samouprave za period od 2021. do 2025. godine. SKGO je značajan činilac u promovisanju načela dobrog upravljanja u lokalnoj samoupravi. Mi smo posvećeni osnaživanju opština i gradova, kako bi ta načela neprestano sprovodili i živeli u svojoj praksi“, izjavio je Tarbuk.

Podršku lokalnim samoupravama SKGO realizuje u sklopu projekta „Unapređenje primene principa dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama”, koji je se realizuje u okviru programa „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu”, koji zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji - UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.