Niš, 1. novembar 2023.

Socijalno integrisane usluge za najranjivije grupe širom Srbije kroz 20 projekata OCD

Uz podršku Vlade Švajcarske u ukupnoj vrednosti od skoro 275.000 evra, u okviru programa „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ počelo je sprovođenje 20 projekata lokalnih organizacija civilnog društva.

Projekti će odgovoriti na potrebe više od 6.000 građana i građanki iz ranjivih grupa, sa fokusom na decu i mlade, osobe sa invaliditetom, Rome, starije ljude i korisnike socijalne pomoći. Pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Marina Vidojević istakla je na događaju održanom povodom početka sprovođenja projekata da je briga o najranjivijima prioritet ministarstva.

„Ostvarivanje prava i zadovoljavanje potreba, posebno kad su u pitanju deca, osobe sa invaliditetom i pripadnici romske nacionalne manjine, a naročito kroz međusektorsku i međuopštinsku saradnju jesu prioritet za ministarstvo”, rekla je Vidojević.

Organizacije civilnog društva će projekte sprovoditi u partnerstvu sa lokalnim samoupravama, centrima za socijalni rad, domovima zdravlja, školama. 

„Za ostvarenje veće socijalne uključenosti u našem društvu potrebna je značajna sinergija nacionalnih sa lokalnim institucijama i organizacijama civilnog društva, kao i partnerstvo sa međunarodnim organizacijama, a ovaj program upravo to omogućava”, istakao je Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Specifičnost projekata je što se objedinjuju socijalna zaštita, obrazovanje i zdravstvo, navela je šefica odeljenja za dobro upravljanje u Švajcarskoj kancelariji za saradnju Melina Papageorgiou. 

„Međusektorski timovi će se baviti značajnim društvenim problemima, od prevencije nasilnih oblika ponašanja među mladima, sprečavanja zloupotrebe droga, do ranih brakova, mentalnog zdravlja, poteškoća u razvoju, kao i digitalnim opismenjavanjem ranjivih društvenih grupa ”, navela je Papageorgiou.

Direktni korisnici podrške biće građani i građanke Babušnice, Bele Palanke, Bora, Bujanovca, Čajetine, Ćuprije, Dimitrovgrada, Ivanjice, Kragujevca, Kruševca, Leskovca, Niša, Novog Pazara, Pirota, Smedereva, Surdulice, Užica, Vladičinog Hana, Vlasotinca, Vranja i Zaječara. 

Program pruža i tehničku podršku organizacijama civilnog društva u jačanju njihovih kapaciteta za postupak licenciranja za buduće pružaoce usluga socijalne zaštite.

„Kroz mentorsku podršku biće sprovedena priprema svih potrebnih uslova, kao i izrada internih akata, kako bi udruženja pružala usluge poput dnevnog boravka, pomoći u kući, ličnog pratioca deteta”, navela je Nataša Ivanović, programska službenica za socijalnu uključenost. 

Događaju je prisustvovalo više od 40 predstavnika i predstavnica organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava i drugih institucija uključenih u sprovođenje projekata. Više o podržanim projektima dostupno je u pregledu rezultata javnog poziva.

Program „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji - UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.