Beograd, 28. mart 2024.

Švajcarska sa više od 230.000 evra podržava poboljšanje položaja sakupljača otpada

Kroz program „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu” Vlada Švajcarske podržava sprovođenje 10 projekata lokalnih samouprava usmerenih na poboljšanje ekonomskog položaja neformalnih sakupljača otpada i unapređenje njihovog pristupa javnim uslugama relevantnim za socijalnu uključenost u kontekstu modernizacije sistema upravljanja otpadom.

Ukupan iznos finansijske podrške je 234.566 evra, a projekte će sprovesti Bač, Valjevo, Kula, Loznica, Obrenovac, Odžaci, Prijepolje, Ruma, Sremska Mitrovica i Šid. Ove lokalne samouprave imaju najviše sakupljača otpada čiji su izvori prihoda ugroženi usled zatvaranja divljih deponija i uspostavljanja regionalnih reciklažnih centara i ujedno su uključene i u projekat „Program čvrstog otpada u Srbiji“, koji se finansira iz Ugovora o zajmu između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Ugovora o kreditnom aranžmanu između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj (AFD).

Obuhvat podrške u okviru programa „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu” odnosi se na angažovanje porodičnog asistenta za pružanje direktne pomoći ugroženim porodicama neformalnih sakupljača otpada i osnivanje lokalnog koordinacionog mehanizma za sistemsku podršku u rešavanju prava i potreba lokalnih sakupljača otpada.

Podržane lokalne samouprave će u naredna 22 meseca realizovati projekte u saradnji sa centrima za socijalni rad, kancelarijama Nacionalne službe za zapošljavanje, javno komunalnim preduzećima, domovima zdravlja i lokalnim organizacijama civilnog društva.

Vrednost pojedinačnih projekata zavisila je od broja članova porodica sakupljača otpada sa prebivalištem na teritoriji lokalne samouprave, kao i od potrebe da se podrže porodice sakupljača na teritoriji drugih lokalnih samouprava.

Više informacija o podržanim projektima dostupno je u pregledu rezultata javnog poziva.

Program „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji - UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.