Niš, 13. mart 2024.

Unapređenje lokalnih usluga za decu i porodice - održan prvi intersektorski sastanak Grada Niša

Uz podršku programa „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ održan je prvi intersektorski sastanak Grada Niša povodom unapređenja kvaliteta lokalnih usluga za decu i porodice – Porodično orjentisane rane intervencije za decu sa teškoćama i smetnjama u razvoju i njihove porodice (PORI).

Unapređenje usluga dnevnog boravka, pomoć u kući, savetovališta za porodicu, kao i drugih inovativnih usluga realizovaće se u naredne dve godine u saradnji sa UNICEF-om u Srbiji, a u okviru programa „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“, koji zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji - UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.

Na sastanku, kojem su prisustvovali predstavnici gradske uprave Niš, predvođeni zamenicom gradonačelnice Dušicom Davidović, rukovodioci doma zdravlja, centra za socijalni rad, Centra za pružanje usluga iz oblasti socijalne zaštite „Mara“, Instituta za javno zdravlje Niš, predstavnici predškolske ustanove, Školske uprave Niš, predstavnici lokalnog tima za PORI, i udruženja roditelja dece sa smetnjama u razvoju „DAN,“ kao i predstavnici UNICEF-a i Stalne konferencije gradova i opština,
potvrđen je značaj intersektorske saradnje i predloženo formiranje stalnog radnog intersektorskog tela koje će se baviti pitanjem roditeljstva sa posebnim fokusom na roditelje dece najmlađeg uzrasta iz posebno osetljivih kategorija.

Na sastanku je potvrđena potreba za uspostavljanjem saradnje između svih opština i relevantnih institucija u Nišavskom okrugu radi unapređenja saradnje u pružanju usluga deci sa teškoćama i smetnjama u razvoju i njihovim porodicama.