Srbija, 17. april 2024.

Unapređenje usluga za decu i porodice - intersektorska saradnja u fokusu lokalnih samouprava

Održani su prvi lokalni intersektorski sastanci u okviru zajedničkog UN programa „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“  i komponente usmerene na razvijanje i unapređenje intersektorskih lokalnih usluga za decu i porodice.

Konsultativni sastanci su održani sa jedinicama lokalne samouprave Niša, Šapca, Kraljeva, Čačka, Užica, Valjeva, Pirota, Bora, Jagodine, Smedereva. Među učesnicima su pored lokalnih samouprava bili predstavnici domova zdravlja i razvojnih savetovališta, predškolskih ustanova, centara za socijalni rad, centara lokalnih usluga, škola za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju i školskih uprava, nevladinih organizacija, kao i UNICEF i partneri iz Stalne konferencije gradova i opština, Beogradskog psihološkog centra, Zavoda za socijalnu zaštitu i Udruženja stručnih radnika u socijalnoj zaštiti.

Na sastancima je naglašen značaj intersektorske saradnje i koordinacije za postizanje boljih ishoda za decu na opštinskom i međuopštinskom nivou, kao i potreba da se pri lokalnim samoupravama formiraju stalna intersektorska radna tela koja će se baviti politikama i merama podrške roditeljstvu sa posebnim fokusom na roditelje dece najmlađeg uzrasta iz najsosetljivijih porodica.

Tokom ovih susreta, predstavnici lokalne samouprave i ustanova iz sektora zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite sa UNICEF-om i partnerima zajedno su radili na definisanju zajedničke vizije za unapređenje kvaliteta lokalnih usluga za decu i porodice kroz intersektorsku saradnju. Planiranje se odnosilo na usluge porodično orjentisanih ranih intervencija za decu sa razvojnim rizicima i smetnjama u razvoju i njihovim porodicama (PORI), usluge dnevnog boravka, pomoći u kući, savetovališta za porodicu, kao i razvoj inovativnih usluga za porodice na lokalnom nivou.

Unapređivanje ovih usluga realizovaće se u naredne dve godine u saradnji sa UNICEF-om u Srbiji, a u okviru programa „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“, koji zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji - UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Valdom Republike Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.