PRETRAŽI OBLASTI PODRŠKE:
PRO 02/2024
  • Rok za prijavu utorak, 20. feb 2024. Datum objave utorak, 30. jan 2024.

PODRŠKA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA


U USPOSTAVLJANJU LOKALNOG KOORDINACIONOG MEHANIZMA ZA ZAŠTITU IZVORA PRIHODA SAKUPLJAČA OTPADA

Uz podršku Vlade Švajcarske, program „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ obezbediće direktnu podršku za 12 lokalnih samouprava u poboljšanju položaja i unapređenju pristupa pravima za neformalne sakupljače otpada u kontekstu modernizacije sistema upravljanja otpadom. 

Ukupan budžet ovog javnog poziva je 300.000 dolara (u dinarima), a sprovođenje aktivnosti u okviru predložene intervencije trajaće najduže 22 meseca.

Primarni cilj ove intervencije je fokusiranje na lokalne sakupljače otpada, tačnije na obnavljanje njihovih izvora prihoda i praćenje napretka u ostvarivanju individualnih planova za podršku domaćinstvima. Pored toga, Program ima za cilj izradu i realizaciju inkluzivnijih lokalnih javnih politika i osiguranje pružanja inkluzivnijih i održivijih javnih usluga za lokalne sakupljače otpada.

Javni poziv je organizovan kroz transparentan i konkurentan proces, a izbor korisnika će biti izvršen evaluacijom i rangiranjem podnetih predloga projekata. Više o procesu i kriterijumu za izbor korisnika možete saznati u opisu javnog poziva.

Kako se prijaviti?

  • Preuzmite prijavne obrasce, kao i propratnu dokumentaciju, sa internet stranice programa;
  • Zahteve za pojašnjenje možete uputiti na adresu: rsoc.cfp.clarifications@unops.org;
  • Pošaljite na adresu: rsoc.applications@unops.org predlog projekta u skladu sa uslovima poziva;
  • Rok za prijave je utorak, 20. februar 2024. godine.

Dokumentacija: