PRETRAŽI OBLASTI PODRŠKE:
PRO CEI 02/2023
  • Rok za prijavu petak, 23. jun 2023. Datum objave sreda, 10. maj 2023.

TEHNIČKA PODRŠKA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA


ZA UNAPREĐENJE SOCIJALNE ZAŠTITE

Uz podršku Vlade Švajcarske, program „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ objavio je javni poziv kroz koji će pružiti tehničku podršku za najviše 30 lokalnih samouprava iz Šumadije, zapadne, istočne i južne Srbije u jačanju kapaciteta lokalnih aktera za sprovođenje na dokazima zasnovanih politika i praksi socijalne zaštite na lokalnom nivou, sa fokusom na prioritete i potrebe ranjivih grupa.

Sprovođenje aktivnosti u okviru tehničke podrške trajaće do 18 meseci, a sve troškove tehničke podrške će snositi program.

Opšti cilj ovog javnog poziva je doprinos stvaranju sistema usluga socijalne zaštite u podržanim gradovima i opštinama koji bolje reaguje na prioritete i potrebe građana i građanki i više je integrisan.

Javni poziv je organizovan kroz konkurentni proces, a izbor korisnika će biti izvršen evaluacijom i rangiranjem podnetih prijava. Više o procesu i kriterijumima za izbor korisnika možete saznati u opisu javnog poziva.

Ovaj javni poziv je prva faza šire intervencije programa, koja će kao drugu fazu uključiti i objavljivanje poziva za dostavljanje predloga projekata za dodelu bespovratnih sredstava.

Kako se prijaviti?

  • Preuzmite prijavne formulare sa internet stranice programa

  • Zahteve za pojašnjenje možete uputiti na rsoc.cfp.clarifications@unops.org

  • Pošaljite prijavu u skladu sa uslovima poziva najkasnije do 23. juna 2023. godine na adresu: rsoc.applications@unops.org

Info-sesija:

Kako bi zainteresovane strane saznale sve detalje javnog poziva, program će organizovati informativnu sesiju putem interneta u sledećem terminu:

  • utorak, 13. jun, sa početkom u 10 časova.

Dokumentacija: