PRETRAŽI OBLASTI PODRŠKE:
PRO CEI 01/2023
  • Rok za prijavu petak, 16. jun 2023. Datum objave sreda, 26. apr 2023.

TEHNIČKA PODRŠKA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA


ZA JAČANJE KAPACITETA U CILJU LICENCIRANJA - PRODUŽEN ROK DO 16. JUNA

Uz podršku Vlade Švajcarske, program „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ će kroz javni poziv podržati najmanje 15 lokalnih organizacija civilnog društva iz Šumadije, zapadne, istočne i južne Srbije  za jačanje kapaciteta u cilju licenciranja kao pružalaca usluga socijalne zaštite.

Cilj poziva je unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou kroz podršku diversifikaciji i pluralizmu pružalaca socijalnih usluga.

Javni poziv je organizovan kroz konkurentni proces, a izbor korisnika će biti izvršen evaluacijom i rangiranjem podnetih prijava. Više o procesu i kriterijumu za izbor korisnika možete saznati u opisu javnog poziva.

Kako se prijaviti?

  • Preuzmite prijavne formulare sa internet stranice programa.
  • Na adresu: rsoc.cfp.clarifications@unops.org možete uputiti zahteve za pojašnjenje.
  • Pošaljite prijavu u skladu sa uslovima poziva na adresu: rsoc.applications@unops.org.
  • Rok za prijave je produžen do petka, 16. juna 2023. godine.

Info-sesije:

Kako bi zainteresovane strane saznale sve detalje javnog poziva, program će organizovati informativne sesije po sledećem rasporedu:

  • utorak, 16. maj, sa početkom u 12 časova - Kraljevo (Regionalna privredna komora, Omladinska 2);
  • sreda, 17. maj, sa početkom u 12 časova - Zaječar (Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije - RARIS, Trg oslobođenja bb);
  • četvrtak, 18. maj, sa početkom u 12 časova - Niš (Centar za stručno usavršavanje, Pariske komune bb);
  • utorak, 23. maj, sa početkom u 12 časova - putem interneta.

Dokumentacija: