Beograd, 30. januar 2024.

Podrška za sistemsko unapređenje položaja sakupljača otpada u 12 gradova i opština

Zajednički UN program „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ je uz podršku Vlade Švajcarske objavio javni poziv za podršku lokalnim samoupravama u poboljšanju položaja i unapređenju pristupa pravima za neformalne sakupljače otpada, u kontekstu modernizacije sistema upravljanja otpadom.

Poziv je otvoren do 20. februara 2024. godine, a ukupan budžet je 273.000 evra. Pravo da se prijave za podršku imaju 12 lokalnih samouprava: Apatin, Bač, Valjevo, Kula, Loznica, Obrenovac, Odžaci, Prijepolje, Ruma, Sremska Mitrovica, Ub i Šid, koje su uključene u Program čvrstog otpada i u kojima prebivalište ima više od jednog domaćinstva sakupljača otpada, sa ugroženim izvorima prihoda.

Iznos finansijske podrške za pojedinačne projekte zavisiće od broja članova porodica sakupljača otpada sa prebivalištem na teritoriji lokalne samouprave, kao i od potrebe da se podrže porodice sakupljača na teritoriji drugih lokalnih samouprava. Dodatni uslov za podršku biće formalizovano partnerstvo između lokalne samouprave i lokalnih institucija koje će učestvovati u lokalnom koordinacionom mehanizmu.

Primarni cilj ove intervencije je fokusiranje na lokalne sakupljače otpada, tačnije na obnavljanje njihovih izvora prihoda i praćenje napretka u ostvarivanju individualnih planova za podršku domaćinstvima. Pored toga, Program ima za cilj izradu i realizaciju inkluzivnijih lokalnih javnih politika i osiguranje pružanja inkluzivnijih i održivijih javnih usluga za lokalne sakupljače otpada.

Obuhvat podrške se odnosi na angažovanje porodičnog asistenta za pružanje direktne pomoći ugroženim porodicama neformalnih sakupljača otpada, osnivanje lokalnog koordinacionog mehanizma za podržavanje procesa kroz koje se rešava pitanje prava i potreba lokalnih sakupljača otpada, kao i primenu principa učešća i saradnju sa zajednicom.

Dodatne informacije o uslovima poziva, procesu prijave i kriterijumima za izbor korisnika dostupne su na stranici programa.

Program „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji - UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.