PRETRAŽI OBLASTI PODRŠKE:
PRO CFP 01/2023
  • Rok za prijavu petak, 16. jun 2023. Datum objave sreda, 26. apr 2023.

FINANSIJSKA PODRŠKA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA


ZA SPROVOĐENJE SOCIJALNO INTEGRISANIH USLUGA - PRODUŽEN ROK DO 16. JUNA

Uz podršku Vlade Švajcarske, zajednički UN program „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ će kroz javni poziv podržati najmanje 20 lokalnih organizacija civilnog društva iz Šumadije, zapadne, istočne i južne Srbije u sprovođenju socijalno integrisanih usluga kojima se objedinjuju najmanje dve od tri tematske oblasti: socijalna zaštita, obrazovanje i zdravstvo.

Ukupan budžet ovog javnog poziva je 273.000 evra. Vrednost bespovratnih sredstava po projektu iznosiće od 10.000 do 13.650 evra.

Sprovođenje aktivnosti u okviru projekata trajaće od 10 do 12 meseci, dok aktivno pružanje socijalno integrisanih usluga mora trajati najmanje osam meseci.

Cilj poziva je unapređenje pristupa ostvarenju prava i ispunjenju potreba za najmanje 2.000 građana i građanki iz ranjivih grupa na lokalnom nivou, sa fokusom na Rome (posebno iz neuslovnih naselja), osobe sa invaliditetom (uključujući decu i mlade ometene u razvoju), kao i lica koja ostvaruju pravo na podršku prema Zakonu o socijalnoj zaštiti.

Javni poziv je organizovan kroz konkurentni proces, a izbor korisnika će biti izvršen evaluacijom i rangiranjem podnetih predloga projekata. Više o procesu i kriterijumu za izbor korisnika možete saznati u opisu javnog poziva.

Kako se prijaviti?

  • Preuzmite prijavne obrasce, kao i propratnu dokumentaciju, sa internet stranice programa.
  • Na adresu: rsoc.cfp.clarifications@unops.org možete uputiti zahteve za pojašnjenje.
  • Pošaljite predlog projekta u skladu sa uslovima poziva na adresu: rsoc.applications@unops.org.
  • Rok za prijave je produžen do petka, 16. juna 2023. godine.

Info-sesije:

Kako bi zainteresovane strane saznale sve detalje javnog poziva, program će organizovati informativne sesije po sledećem rasporedu:

  • utorak, 16. maj, sa početkom u 12 časova - Kraljevo (Regionalna privredna komora, Omladinska 2);
  • sreda, 17. maj, sa početkom u 12 časova - Zaječar (Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije - RARIS, Trg oslobođenja bb);
  • četvrtak, 18. maj, sa početkom u 12 časova - Niš (Centar za stručno usavršavanje, Pariske komune bb);
  • utorak, 23. maj, sa početkom u 12 časova - putem interneta.

Dokumentacija: