Upravljanje životnom sredinom


U oblasti upravljanja životnom sredinom, programske aktivnosti će doprineti osnaživanju kapaciteta lokalnih samouprava za unapređenje javnih politika, kao i praksi koje imaju za cilj jačanje sistema zaštite životne sredine na lokalnom nivou. Program će u partnerstvu sa lokalnim akterima raditi na boljem razumevanju uticaja klimatskih promena, kao i većem učešću mladih u zelenoj agendi.

uzs1
UNAPREĐENJE LOKALNOG OKVIRA

Kroz podršku za izradu novih i unapređenje postojećih javnih politika lokalnih samouprava, program doprinosi primeni principa dobrog upravljanja u kontekstu zaštite životne sredine, a takođe i osnažuje kapacitete za razvoj i sprovođenje lokalnih politika.

uzs2
STVARANJE ZDRAVIJEG OKRUŽENJA

Program promoviše saradnju lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i poslovnog sektora u oblasti zaštite životne sredine, kroz podršku za sprovođenje lokalnih inicijativa i projekata koji doprinose zdravijem i čistijem okruženju.

uzs3
DIJALOG O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Program pruža podršku lokalnim akterima da bolje razumeju važnost i steknu znanja o zaštiti životne sredine i klimatskim promenama, kao i o značaju uključivanja ovih tema u lokalne planove održivog razvoja i druga lokalna dokumenta.

uzs4
OSNAŽIVANJE MLADIH

Program pruža podršku mladima da prošire znanja o važnim pitanjima u oblasti zaštite životne sredine, klimatskim promenama, Zelenoj agendi i drugim temama kako bi aktivno učestvovali u izradi lokalnih politika.

OČEKIVANI REZULTATI


r1

20

LOKALNIH SAMOUPRAVA

unaprediće politike upravljanja zaštitom životne sredine na lokalnom nivou

r8

340

SLUŽBENIKA I SLUŽBENICA

unaprediće znanja o upravljanju zaštitom životne sredine

r9

10.000

GRAĐANA I GRAĐANKI

imaće koristi od sprovođenja inicijativa za zaštitu životne sredine

r3

13.000

MLADIH

uzeće učešće u aktivnostima zagovaranja za čistiju životnu sredinu