ODOBRENO 10 PROJEKATA JLS

Podrška za zaštitu izvora prihoda neformalnih sakupljača otpada


Kroz program „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu” Vlada Švajcarske podržava sprovođenje 10 projekata lokalnih samouprava usmerenih na poboljšanje ekonomskog položaja neformalnih sakupljača otpada i unapređenje njihovog pristupa javnim uslugama relevantnim za socijalnu uključenost u kontekstu modernizacije sistema upravljanja otpadom.

Saznajte više
ODRŽAN SVEČANI DOGAĐAJ

Unapređenje primene principa dobrog upravljanja u 12 lokalnih samouprava


Svečana ceremonija potpisivanja sporazuma o saradnji između Stalne konferencija gradova i opština (SKGO) i 12 lokalnih samouprava izabranih u cilju jačanja kapaciteta potrebnih za primenu principa dobrog upravljanja u svakodnevnoj praksi, uz podršku Vlade Švajcarske kroz program „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu”, održana je 29. februara 2024. godine u Beogradu.

Saznajte više
Zajednički UN program

Održan drugi sastanak Upravnog odbora


Predstavljanje napretka ostvarenog tokom prve godine realizacije programa, kao i planirane aktivnosti tokom 2024. godine bile su ključne teme drugog sastanka Upravnog odbora zajedničkog UN programa „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“, organizovanog 2. februara 2024. godine u Beogradu.

Saznajte više

Zajedno za održivu budućnost!

Dobro
upravljanje


Unapređenje vladavine prava, odgovornosti, transparentnosti u vršenju poverenih javnih poslova, efikasnosti i uspešnosti lokalnih samouprava u vršenju javnih dužnosti u cilju boljeg kvaliteta života građanki i građana.

Socijalna
uključenost


Odgovorniji, integrativniji i inovativniji sistem lokalnih socijalnih mera i usluga, za unapređenje odgovora na potrebe i prioritete ranjivih grupa i poboljšanja njihovog pristupa pravima i životnog standarda.

Upravljanje
životnom sredinom


Osnaživanje lokalnih samouprava da budu u potpunosti odgovorne za zaštitu životne sredine na lokalnom nivou, unapređuju politike i prakse i doprinose zdravijem i čistijem okruženju za ljude i prirodu.

110

Gradova i opština

može da konkuriše za podršku programa

30

Lokalnih samouprava

uspostaviće eUpravljanje na lokalnom nivou

8.000

Korisnika i korisnica

iz ranjivih grupa ostvariće bolji pristup uslugama

20

Lokalnih samouprava

unaprediće upravljanje zaštitom životne sredine

Uspešne priče

RFP/2024/51763
RFP/2024/51469
RFQ/2024/51253
VA/2024/B5109/27643
JAVNI POZIV ZA JLS
PRO 02/2024
RFP/2023/50000
JEDNA POZICIJA / ONE POSITION
VA/2023/B5109/27179
PP-01,02,03/2023
JEDNA POZICIJA / ONE POSITION
DVE POZICIJE / TWO POSITIONS
PRO CEI 02/2023
PRO CEI 03/2023
PRO CFP 01/2023
PRO CEI 01/2023
VA/2023/B5109/25680
VA/2023/B5109/25673

Ovaj program je direktan odgovor na potrebe onih koji dolaze iz najranjivijih i najmarginalizovanijih zajednica. Našim zajedničkim naporima i nepokolebljivom podrškom Vlade Srbije i Vlade Švajcarske, možemo direktno da utičemo i poboljšamo svakodnevni život stanovnika Srbije.

Fransoaz Žakob

stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji

Ovaj inovativni program je kreiran zajedno sa Vladom Srbije, lokalnim partnerima i četiri UN agencije kako bi odgovorio na potrebe građana. Zahvaljujem svim partnerima na aktivnom učešću u pripremi ove ambiciozne i veoma važne intervencije koja predstavlja vodeću aktivnost švajcarskog programa saradnje sa Srbijom.

 

Ričard Koli

šef saradnje Ambasade Švajcarske