ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA

Predstavljeni nalazi istraživanja javnog mnjenja


U prethodne četiri godine porastao je procenat građana zadovoljnih uslugama koje pružaju lokalne samouprave i sada polovina anketiranih smatra da lokalne vlasti u Srbiji vode računa o građanima i pružaju usluge koje su adekvatne njihovim potrebama.

Saznajte više
UPRAVNI ODBOR

Održan treći sastanak Upravnog odbora


Treći sastanak Upravnog odbora programa „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ održan je 11. juna 2024. godine u Beogradu, i tom prilikom je usvojen Godišnji izveštaj za 2023. godinu, predstavljen napredak u sprovođenju kao i planirane aktivnosti do kraja 2024. godine. 

Saznajte više
POČETNA RADIONICA

Izgradnja kapaciteta lokalnih samouprava za upravljanje zaštitom životne sredine


Uloga lokalnih samouprava u sprovođenju Zakona o zaštiti prirode, kao i izveštavanje Agenciji za zaštitu životne sredine, bile su neke od tema prve radionice za unapređenje upravljanja zaštitom životne sredine na lokalnom nivou koju je uz podršku Vlade Švajcarske organizovao program PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu.

Saznajte više

Zajedno za održivu budućnost!

Dobro
upravljanje


Unapređenje vladavine prava, odgovornosti, transparentnosti u vršenju poverenih javnih poslova, efikasnosti i uspešnosti lokalnih samouprava u vršenju javnih dužnosti u cilju boljeg kvaliteta života građanki i građana.

Socijalna
uključenost


Odgovorniji, integrativniji i inovativniji sistem lokalnih socijalnih mera i usluga, za unapređenje odgovora na potrebe i prioritete ranjivih grupa i poboljšanja njihovog pristupa pravima i životnog standarda.

Upravljanje
životnom sredinom


Osnaživanje lokalnih samouprava da budu u potpunosti odgovorne za zaštitu životne sredine na lokalnom nivou, unapređuju politike i prakse i doprinose zdravijem i čistijem okruženju za ljude i prirodu.

110

Gradova i opština

može da konkuriše za podršku programa

30

Lokalnih samouprava

uspostaviće eUpravljanje na lokalnom nivou

8.000

Korisnika i korisnica

iz ranjivih grupa ostvariće bolji pristup uslugama

20

Lokalnih samouprava

unaprediće upravljanje zaštitom životne sredine

Uspešne priče

VA/2024/B5109/28538
VA/2024/B5109/28421
18283
RFP/2024/51763
RFP/2024/51469
RFQ/2024/51253
VA/2024/B5109/27643
JAVNI POZIV ZA JLS
PRO 02/2024
RFP/2023/50000
JEDNA POZICIJA / ONE POSITION
VA/2023/B5109/27179
PP-01,02,03/2023
JEDNA POZICIJA / ONE POSITION
DVE POZICIJE / TWO POSITIONS
PRO CEI 02/2023
PRO CEI 03/2023
PRO CFP 01/2023
PRO CEI 01/2023
VA/2023/B5109/25680
VA/2023/B5109/25673

Ovaj program je direktan odgovor na potrebe onih koji dolaze iz najranjivijih i najmarginalizovanijih zajednica. Našim zajedničkim naporima i nepokolebljivom podrškom Vlade Srbije i Vlade Švajcarske, možemo direktno da utičemo i poboljšamo svakodnevni život stanovnika Srbije.

Fransoaz Žakob

stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji

Ovaj inovativni program je kreiran zajedno sa Vladom Srbije, lokalnim partnerima i četiri UN agencije kako bi odgovorio na potrebe građana. Zahvaljujem svim partnerima na aktivnom učešću u pripremi ove ambiciozne i veoma važne intervencije koja predstavlja vodeću aktivnost švajcarskog programa saradnje sa Srbijom.

 

Ričard Koli

šef saradnje Ambasade Švajcarske